Про нас

Сайт “Професійної спілки таксистів України”

Основні положення ПСТУ

Професійна спілка таксистів України, діяльність якої поширюється на територію України, є добровільною неприбутковою всеукраїнською громадською організацією.
Професійна спілка таксистів України, діяльність якої поширюється на територію України, є добровільною неприбутковою всеукраїнською громадською організацією.

Профспілка об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами, які здійснюють перевезення пасажирів, багажу та вантажів приватними транспортними засобами (далі – приватні перевізники); працівники підприємств, утворених з приватних перевізників, та інших форм власності, що здійснюють перевезення пасажирів, багажу та вантажів; підприємців і працівників підприємств усіх форм власності, діяльність яких суміжна або сприяє перевезенню пасажирів, багажу та вантажів на посередницьких засадах, незалежно від їх галузевої приналежності.

Діяльність Профспілки будується на принципах законності та гласності.

Профспілка та її організаційні ланки не залежні у своїй діяльності від органів державного управління, господарюючих суб’єктів, політичних партій та громадськихорганізацій.

Метою Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

Основними завданнями діяльності Профспілки є:

 • Здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органих державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з об’єднаннями громадян;
 • Внесення до відповідальних органів державної влади та управління, господарюючих та інших органів пропозицій щодо охорони праці та по соціально-економічним питанням;
 • Участь у розробці та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати та охорони праці, соціального захисту працівників та зайнятості населення;
 • Здійснення громадського контролю за датриманням законодавства про гарантії в сфері трудових відносин та соціально-економічного забезпечення;
 • Введення колективних переговорів з адміністрацією, власниками підприємств або уповновеженими ними органами, на яких працюють члени Профспілки та укладення колективних договорів (угод) від імені працівників у порядку, встановленому чинним законодавством України;
 • Здійснення контролю за укладеними колективними договорами та угодами, за дотриманням власниками та адміністрацією підприємств, на яких працюють члени Профспілки, трудового і профспілкового законодавства;
 • Звернення на прохання членів Прфспілки та з власної ініціативи до суду, господарського суду з позовними заявами на захист трудових та інших прав, а також охоронюваних законом інтересів;
 • Участь в розгляді колективних трудових спорів з адміністрацією, власниками або уповноваженими ними органами підприємств, на яких працюють члени Профспілки.
 • Отриманням від адміністрацій,органів державної влади та управління інформації з питань, що пов’язані з працею або соціально-економічним розвитком;
 • Розповсюдження інформації про діяльність Профспілки, про порядок і умови співпраці з нею;
 • Здійснення конкретних дій у разі порушення прав і свобод людини. При необхідності організація всеукраїнських демонстрацій, мітингів, страйків, інших акцій протестув інтересах членів Профспілки;
 • Консультування членів та Організаційних ланок з усіх питань профспілкового руху, надає їм методичну та правову допомогу;
 • Збереження інформування членів Профспілки через засоби масової інформації та інші друковані видання про свою діяльність.
 • Сприяння в організації навчання, підвищення кваліфікації профспілкового активу і кадрів;
 • Здійснення інших функцій, які передбачені чинним законодавством про профспілкові організації.

Back to top button
Close
Close