Мінтрансзв’язку ініціює встановлення єдиних вимог до суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»

Відповідно до статей 5 та 6 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.02.2008 № 9/119, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.02.2008 за № 140/14831, що додаються.

2. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті (Майборода Ю.М.) забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Опублікування цього наказу в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Третьякова С.І. та заступника Міністра транспорту та зв’язку України – голову Державної адміністрації автомобільного транспорту Сергієнка Л.Г.
ЗМІНИ
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»
1.У главі 1:

1.1.Пункт 1.6 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі виникнення змін даних, в документах зазначених в абзаці другому цього пункту, ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до відповідного територіального управління повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.».
2.У главі 2:

2.1.У пункті 2.1.:
у підпункті 2.1.3 після слова «ведення» доповнити словами «та зберігання»;
підпункти 2.1.13, 2.1.15 та 2.1.20 пункту 2.1 викласти в такій редакції:
«2.1.13. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонт транспортних засобів відповідно до статей 22, 23, 25 – 27 Закону України «Про автомобільний транспорт», інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 974, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за № 794/15485 та вимог Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджених, наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2002 № 792, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за № 122/7443.
2.1.15. Забезпечувати проведення інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень) відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за № 776/15467.
2.1.20. Розробляти та здійснювати заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень), проводити у трудових колективах профілактичну роботу по дотриманню вимог законодавства про дорожній рух (для ліцензіатів, які використовують працю найманих водіїв).»;
доповнити новими підпунктами такого змісту:
«2.1.23. Забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
2.1.24. Забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.12.2003 за № 1148/846.
2.1.25. Проводити інструктажі з персоналом автомобільного транспорту з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки за допомогою спеціалістів (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають відповідну кваліфікацію (для ліцензіатів, які мають до 10 транспортних засобів).
2.1.26. Організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод.
2.1.27. Забезпечити встановлення відповідальності (закріплення) не менше одного водія за кожним транспортним засобом.».

2.2.У пункті 2.2.:
абзац другий викласти в такій редакції:
«свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та тимчасовий реєстраційний талон або довіреність, засвідчена нотаріально, на право користування чи розпорядження таким транспортним засобом (у разі використання транспортного засобу, переданого його власником у встановленому порядку ліцензіату);».

2.3.У пункті 2.3.:
підпункт 2.3.1 викласти в такій редакції:
«2.3.1. Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування автобусами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин, а ті водії які переводяться на нові для них марки або моделі автобусів повинні пройти стажування не менше 8 годин, відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування
водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за № 776/15467.».

3.У главі 3:

3.1. У пункті 3.1.:
підпункти 3.1.10, 3.1.13 та 3.1.16 викласти в такій редакції:
«3.1.10. Забезпечувати проведення інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень) відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованого в Мін’юсті від 21.08.2008 за № 776/15467.
3.1.13. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонт транспортних засобів відповідно до статей 22, 23, 25 – 27 Закону України «Про автомобільний транспорт», інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 974, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за № 794/15485, та вимог Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджених, наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2002 № 792, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.02.2003 за № 122/7443.
3.1.16. Розробляти та здійснювати заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень), проводити у трудових колективах профілактичну роботу по дотриманню вимог законодавства про дорожній рух (для ліцензіатів, які використовують працю найманих водіїв).»;
у підпункті 3.1.17 слово «міждержавних» замінити словом «міжнародних»;
підпункт 3.1.19 виключити, у зв’язку з чим підпункт 3.1.20 вважати підпунктом 3.1.19;
доповнити новими підпунктами такого змісту:
«3.1.20. Забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
3.1.21. Забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.12.2003 за № 1148/846.
3.1.22. Проводити інструктажі з персоналом автомобільного транспорту з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки за допомогою спеціалістів (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають відповідну кваліфікацію (для ліцензіатів, які мають до 10 транспортних засобів).
3.1.23. Організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод.
3.1.24. Забезпечити встановлення відповідальності (закріплення) не менше одного водія за кожним транспортним засобом.».

3.2. У пункті 3.3.:
в абзаці другому після слова «міжнародне» доповнити словами «або національне»;
підпункт 3.3.1 викласти в такій редакції:
«3.3.1. Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування автобусами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин, а ті водії які переводяться на нові для них марки або моделі автобусів повинні пройти стажування не менше 8 годин, відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування
водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за № 776/15467.».
у підпункті 3.3.2.:
слова «мають міжнародне посвідчення водія і» виключити;
після слів «Міністерства внутрішніх справ України» доповнити словами «(для ліцензіатів, які не використовують працю найманих водіїв)».

4.У главі 4:

4.1.У пункті 4.1.:
у підпункті 4.1.5. після слова «ведення» доповнити словами «та зберігання»;
підпункти 4.1.11. та 4.1.12. доповнити словами в дужках «(крім автомобільних самозайнятих перевізників).»;
підпункти 4.1.10, 4.1.14 та 4.1.17 викласти в такій редакції:
«4.1.10. Забезпечувати проведення інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень) відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за № 776/15467 (крім автомобільних самозайнятих перевізників).
4.1.14 Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонт транспортних засобів відповідно до статей 22, 23, 25 – 27 Закону України «Про автомобільний транспорт», інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 974, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за № 794/15485 та вимог Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджених, наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2002 № 792, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за № 122/7443.
4.1.17. Розробляти та здійснювати заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень), проводити у трудових колективах профілактичну роботу по дотриманню вимог законодавства про дорожній рух (крім автомобільних самозайнятих перевізників).»;
доповнити новими підпунктами такого змісту:
«4.1.20. Забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (крім автомобільних самозайнятих
перевізників).
4.1.21. Забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.12.2003 за № 1148/846 (крім автомобільних самозайнятих перевізників).
4.1.22. Проводити інструктажі з персоналом автомобільного транспорту з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки за допомогою спеціалістів (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають відповідну кваліфікацію (для ліцензіатів, які мають до 10 транспортних засобів, крім автомобільних самозайнятих перевізників).
4.1.23. Організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод (крім автомобільних самозайнятих перевізників).
4.1.24. Забезпечити встановлення відповідальності (закріплення) не менше одного водія за кожним транспортним засобом.».

4.2. У пункті 4.2.:
абзац другий викласти в такій редакції:
«свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та тимчасовий реєстраційний талон або довіреність, засвідчена нотаріально, на право користування чи розпорядження таким транспортним засобом (у разі використання транспортного засобу, переданого його власником у встановленому порядку ліцензіату);».

4.3. У пункті 4.3.:
абзац третій доповнити словами в дужках «(для автомобільного самозайнятого перевізника довідка про щорічне проходження медичного огляду)»;
абзац п’ятий доповнити словами в дужках «(крім автомобільних самозайнятих перевізників)».

4.4. Пункт 4.4. викласти в такій редакції:
«4.4. Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування автобусами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин, а ті водії які переводяться на нові для них марки або моделі автобусів повинні пройти стажування не менше 8 годин, відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв
колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за № 776/15467.».

5.У главі 5:

5.1. У пункті 5.1.:
підпункт 5.1.11. доповнити словами в дужках «(крім автомобільних самозайнятих перевізників).»;
у підпункті 5.1.12. слово «міждержавних» замінити словом «міжнародних»;
підпункти 5.1.10., 5.1.16. та 5.1.17. викласти в такій редакції:
«5.1.10. Забезпечувати проведення інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень) відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за № 776/15467 (крім автомобільних самозайнятих перевізників).
5.1.16. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонт транспортних засобів відповідно до статей 22, 23, 25 – 27 Закону України «Про автомобільний транспорт», інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 974, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за № 794/15485 та вимог Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджених, наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2002 № 792, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 № 122/7443.
5.1.17. Розробляти та здійснювати заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень), проводити у трудових колективах профілактичну роботу по дотриманню вимог законодавства про дорожній рух (крім автомобільних самозайнятих перевізників).»;
підпункт 5.1.14. виключити. У зв’язку з цим підпункти 5.1.15. – 5.1.21. вважати відповідно підпунктами 5.1.14. – 5.1.20.;
доповнити новими підпунктами в такій редакції:
«5.1.21. Забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (крім автомобільних самозайнятих
перевізників).
5.1.22. Забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.12.2003 за № 1148/846 (крім автомобільних самозайнятих перевізників).
5.1.23. Проводити інструктажі з персоналом автомобільного транспорту з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки за допомогою спеціалістів (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають відповідну кваліфікацію (для ліцензіатів, які мають до 10 транспортних засобів, крім автомобільних самозайнятих перевізників).
5.1.24. Організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод (крім автомобільних самозайнятих перевізників).
5.1.25. Забезпечити встановлення відповідальності (закріплення) не менше одного водія за кожним транспортним засобом.».

5.2. У пункті 5.4:
абзац другий після слова «міжнародне» доповнити словами «або національне»;
абзац третій доповнити словами в дужках «(для автомобільного самозайнятого перевізника довідка про щорічне проходження медичного огляду);»;
абзац п’ятий доповнити словами в дужках «(крім автомобільних самозайнятих перевізників);»;
підпункт 5.4.1. викласти в такій редакції:
«5.4.1. Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування автобусами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин, а ті водії які переводяться на нові для них марки або моделі автобусів повинні пройти стажування не менше 8 годин, відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування
водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованого в Мін’юсті від 21.08.2008 за № 776/15467.»;
у підпункті 5.4.2.:
слова «мають міжнародне посвідчення водія і» виключити;
доповнити словами в дужках «(для автомобільних самозайнятих перевізників)».

6.У главі 6.:

6.1. У пункті 6.1.:
підпункт 6.1.2. після слова «ведення» поповнити словами «та зберігання»;
підпункти 6.1.6., 6.1.10. та 6.1.13. викласти в такій редакції:
«6.1.6. Забезпечувати проведення інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень) відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за № 776/15467.
6.1.10. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонт транспортних засобів відповідно до статей 22, 23, 25 – 27 Закону України «Про автомобільний транспорт», інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 974, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за № 794/15485 та вимог Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджених, наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2002 № 792, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за № 122/7443.
6.1.13. Розробляти та здійснювати заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень), проводити у трудових колективах профілактичну роботу по дотриманню вимог законодавства про дорожній рух (для ліцензіатів, які використовують працю найманих водіїв).»;
доповнити новими підпунктами такого змісту:
«6.1.16. Забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
6.1.17. Забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.12.2003 за № 1148/846.
6.1.18. Проводити інструктажі з персоналом автомобільного транспорту з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки за допомогою спеціалістів (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають відповідну кваліфікацію (для ліцензіатів, які мають до 10 транспортних засобів).
6.1.19. Організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод.
6.1.20. Забезпечити встановлення відповідальності (закріплення) не менше одного водія за кожним транспортним засобом.».

6.2. У пункті 6.2.:
абзац другий викласти в такій редакції:
«свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та тимчасовий реєстраційний талон або довіреність, засвідчена нотаріально, на право користування чи розпорядження таким транспортним засобом (у разі використання транспортного засобу, переданого його власником у встановленому порядку ліцензіату);».

6.3. Пункт 6.4. викласти в такій редакції:
«6.4. Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування автобусами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин, а ті водії які переводяться на нові для них марки або моделі автобусів повинні пройти стажування не менше 8 годин, відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв
колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за № 776/15467.».

7.У главі 7:

7.1. У пункті 7.1.:
підпункти 7.1.8., 7.1.11., 7.1.14. та 7.1.16. викласти в такій редакції:
«7.1.8. Забезпечувати проведення інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень) відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за № 776/15467.
7.1.11. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонт транспортних засобів відповідно до статей 22, 23, 25 – 27 Закону України «Про автомобільний транспорт», інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 974, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за № 794/15485 та вимог Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджених, наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2002 № 792, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за № 122/7443.
7.1.14. Розробляти та здійснювати заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень), проводити у трудових колективах профілактичну роботу по дотриманню вимог законодавства про дорожній рух (для ліцензіатів, які використовують працю найманих водіїв).
7.1.16. Виконувати вимоги міжнародних конвенцій та угод, які регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень, до яких приєдналась Україна.»;
доповнити новими підпунктами такого змісту:
«7.1.18. Забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
7.1.19. Забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.12.2003 за № 1148/846.
7.1.20. Проводити інструктажі з персоналом автомобільного транспорту з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки за допомогою спеціалістів (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають відповідну кваліфікацію (для ліцензіатів, які мають до 10 транспортних засобів).
7.1.21. Організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод.
7.1.22. Забезпечити встановлення відповідальності (закріплення) не менше одного водія за кожним транспортним засобом.».

7.2. У пункті 7.3.:
абзац другий після слова «міжнародне» доповнити словами «або національне»;
підпункт 7.3.1. викласти в такій редакції:
«7.3.1. Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування автобусами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин, а ті водії які переводяться на нові для них марки або моделі автобусів повинні пройти стажування не менше 8 годин, відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування
водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за № 776/15467.»;
у підпункті 7.3.2.:
слова «мають міжнародне посвідчення водія і» виключити;
доповнити словами в дужках «(для ліцензіатів, які не використовують

Related Articles

Залишити відповідь

Back to top button
Close
Close